Анкета

  Прiзвище

  Имя/Ім'я

  Ім'я батька

  Ім'я матері

  Родове прізвище

  Дівоче прізвище матері

  Місце народження

  Країна походження

  Зріст

  Освіта

  Колір очей

  Сімейний стан

  Особливі прикмети

  Місце перебування на території Республіки Польща

  Номер PESEL

  Номер і серія паспорту

  Члени сім'ї іноземця, які проживають на території Республіки Польща

  Попереднє перебування на території Республіки Польща: (періоди і законність перебування)

  Прошу зазначити дату Вашого останнього в'їзду на територію Республіки Польща

  Який вид умови? (umowa o pracę, umowa zlecenia

  Рівень заробітної плати?

  Чи є страхування?

  Номер телефону

  електронна пошта