Pomoc dla cudzoziemcy

Potrzebujesz pomocy w kontakcie z Polskimi urzędami, nie orientujesz się w skomplikowanej procedurze urzędowej lub po prostu nie masz czasu, czy nie lubisz zajmować się sprawami tego typu, nasza oferta obejmuje załatwienie ich za Ciebie. Sprawdź jak uzyskać kartę pobytu lub legalizację pobytu oraz pracę we Wrocławiu.

Poniżej zakres naszego działania:

 • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt stały,
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną,
 • przedłużanie pobytu w ramach ruchu bezwizowego,
 • uzyskanie zezwolenia na pracę typ A, B, C, D, E,
 • rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy,
 • zezwolenia na pracę sezonową,
 • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na studia,
 • uzyskanie polskiego obywatelstwa.
karta pobytu Wrocław

Karta pobytu czasowego:

Karta pobytu czasowego uprawnia cudzoziemca do legalnego przebywania na terytorium Polski od 1 do 3 lat. Trzeba zaznaczyć ,że powyższy dokument wydawany jest ze względu na określone okoliczności jak na przykład:

 • praca,
 • prowadzenie działalności,
 • nauka,
 • związek małżeński z obywatelem Polski,
 • połączenie z rodziną przebywającą na terenie Polski,
 • inne.

Karta pobytu stałego:

Pierwszą różnicą  pomiędzy kartą pobytu stałego a  kartą na pobyt czasowy jest to ,że karta na pobyt stały  wydawana jest na czas nie oznaczony. (ważność jej upływa po 10 latach, przed tym terminem trzeba złożyć wniosek o wymianę na nową).

 

Drugą różnicą jest to, że karta stałego pobytu daje możliwość: 

 • wolnego dostępu do rynku pracy, bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń,
 • daje możliwość przemieszczania się do krajów Schengen, maksymalnie 90 dni w okresie 180 dni.(wyjazdy turystyczne).
karta pobytu Wrocław

Zezwolenia na pracę

Chcąc podjąć prace na terytorium Polski każdy cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę (tzw. zaproszenie wojewódzkie). Zezwolenie wydawane jest na wniosek pracodawcy zamierzającego zatrudnić cudzoziemca na terenie Polski.

 

 

Zezwolenie na prace typu A.

Tego typu zezwolenie jest wymagane gdy cudzoziemiec chce podjąć pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zezwolenie typu A wydawane jest na wniosek podmiotu zamierzającego powierzyć prace cudzoziemcowi. Okres ważność zezwolenia nie przekracza 3 lat, oczywiście istnieje możliwość przedłużenia wniosku.