Dla pracodawców

Proces legalizacji zatrudnienia jest dla  pracodawców związany z koniecznością dopełnienia szeregu formalności, wypełniania dokumentów i składania ich w urzędach, do czego zobowiązuje Polskie prawo.

Naszym kluczowym zagadnieniem, którym się zajmujemy jest legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców.

Wspieramy w tym procesie przedsiębiorców ,bazując na doświadczeniu zdobytym w sektorze pracy z cudzoziemcami. 

Zajmujemy się kwestiami wymienianymi poniżej:

 • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt stały
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • uzyskanie zezwolenia pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną
 • przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego
 • uzyskanie zezwolenia na pracę typ A,B,C,D,E
 • rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
 • zezwolenia na pracę sezonową
 • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia
 • uzyskanie polskiego obywatelstwa
karta pobytu Wrocław

Karta pobytu czasowego:

Karta pobytu czasowego uprawnia cudzoziemca do legalnego przebywania na terytorium Polski od 1 do 3 lat. Trzeba zaznaczyć ,że powyższy dokument wydawany jest ze względu na określone okoliczności jak na przykład:

 • praca
 • prowadzenie działalności
 • nauka
 • związek małżeński z obywatelem Polski
 • połączenie z rodziną przebywającą na terenie Polski
 • inne

Karta pobytu stałego:

Pierwszą różnicą  pomiędzy kartą pobytu stałego a  kartą na pobyt czasowy jest to ,że karta na pobyt stały  wydawana jest na czas nie oznaczony. (ważność jej upływa po 10 latach, przed tym terminem trzeba złożyć wniosek o wymianę na nową)

 

Druga różnicą jest to , że karta stałego pobytu daje możliwość: 

 • wolnego dostępu do rynku pracy ,bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń.
 • daje możliwość   przemieszczania się do krajów Schengen, maksymalnie 90 dni w okresie 180 dni.(wyjazdy turystyczne)
karta pobytu Wrocław

Zezwolenia na pracę

Chcąc podjąć prace na terytorium Polski każdy cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę (tzw. zaproszenie wojewódzkie). Zezwolenie wydawane jest na wniosek pracodawcy zamierzającego zatrudnić cudzoziemca na terenie Polski.

 

Zezwolenie na prace typu A

Tego typu zezwolenie jest wymagane gdy cudzoziemiec chce podjąć pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zezwolenie typu A wydawane jest na wniosek podmiotu zamierzającego powierzyć prace cudzoziemcowi. Okres ważność zezwolenia nie przekracza 3 lat, oczywiście istnieje możliwość przedłużenia wniosku.