karta pobytu Wrocław

Karta pobytu – legalizacja pobytu i praca

Karta pobytu w Polsce

 

Karta pobytu w Polsce – jak ją uzyskać i co warto wiedzieć? Karta pobytu w Polsce jest dokumentem niezbędnym dla cudzoziemców, którzy chcą dłużej przebywać w kraju. W artykule dowiesz się, jakie są wymagane dokumenty i procedury, które należy przejść, aby uzyskać taki dokument oraz jakie prawa i obowiązki wynikają z posiadania karty pobytu. 

Jak wygląda proces odnowienia karty pobytu w Polsce? Posiadanie karty pobytu w Polsce to nie tylko obowiązek, ale też niezbędne uprawnienie do dalszego legalnego przebywania w kraju. W artykule przedstawiamy proces odnowienia karty pobytu w Polsce – co warto wiedzieć i jakie dokumenty są wymagane.

Potrzebujesz pomocy w kontakcie z Polskimi urzędami, nie orientujesz się w skomplikowanej procedurze urzędowej lub po prostu nie masz czasu, czy nie lubisz zajmować się sprawami tego typu? Nasza oferta obejmuje załatwienie ich za Ciebie. Sprawdź jak uzyskać kartę pobytu lub legalizację pobytu oraz pracę we Wrocławiu.

karta pobytu Wrocław

Zakres naszego działania:

  • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, 

  • uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, 

  • uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

  • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, 

  • przedłużanie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, 

  • uzyskanie zezwolenia na pracę typ A, B, C, D, E, 

  • rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, 

  • zezwolenia na pracę sezonową, 

  • zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na studia, 

  • uzyskanie polskiego obywatelstwa.

Karta pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego uprawnia cudzoziemca do legalnego przebywania na terytorium Polski od 1 do 3 lat. Trzeba zaznaczyć ,że powyższy dokument wydawany jest ze względu na określone okoliczności jak na przykład:

  • praca, 

  • prowadzenie działalności, 

  • nauka, 

  • związek małżeński z obywatelem Polski, 

  • połączenie z rodziną przebywającą na terenie Polski.

Karta pobytu stałego

Pierwszą różnicą  pomiędzy kartą pobytu stałego a  kartą na pobyt czasowy jest to ,że karta na pobyt stały  wydawana jest na czas nie oznaczony. (ważność jej upływa po 10 latach, przed tym terminem trzeba złożyć wniosek o wymianę na nową).

Druga różnicą jest to , że karta stałego pobytu daje możliwość: 

  • wolnego dostępu do rynku pracy ,bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń,

  • daje możliwość   przemieszczania się do krajów Schengen, maksymalnie 90 dni w okresie 180 dni (wyjazdy turystyczne).

Zezwolenia na pracę w Polsce

Chcąc podjąć prace na terytorium Polski każdy cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę (tzw. zaproszenie wojewódzkie). Zezwolenie wydawane jest na wniosek pracodawcy zamierzającego zatrudnić cudzoziemca na terenie Polski.

Zezwolenie na prace typu A

Tego typu zezwolenie jest wymagane gdy cudzoziemiec chce podjąć pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zezwolenie typu A wydawane jest na wniosek podmiotu zamierzającego powierzyć prace cudzoziemcowi. Okres ważność zezwolenia nie przekracza 3 lat, oczywiście istnieje możliwość przedłużenia wniosku.

Karta pobytu w Unii Europejskiej

 

 

Karta pobytu w Unii Europejskiej – co warto wiedzieć? Osoby posiadające kartę pobytu w Polsce i chcące przemieszczać się po krajach UE powinny wiedzieć, że istnieje możliwość uzyskania karty pobytu na terenie całej Unii Europejskiej. W powyższym artykule przedstawiamy procedury i dokumenty, które należy uzyskać, aby uzyskać kartę pobytu w Unii Europejskiej.

Karta pobytu a zatrudnienie – jakie prawa i obowiązki wynikają z posiadania karty pobytu? Posiadanie karty pobytu w Polsce to nie tylko obowiązek, ale też umożliwienie legalnej pracy na terenie kraju. W artykule przedstawiamy prawa i obowiązki wynikające z posiadania karty pobytu, związane z zatrudnieniem.

W artykule prezentujemy koszty związane z uzyskaniem karty pobytu w Polsce. Opisujemy rodzaje opłat oraz koszty związane z poszczególnymi procedurami. Dzięki temu artykułowi będziesz miał pełny wgląd w koszty i opłaty związane z uzyskaniem karty pobytu w Polsce. 

Jak uzyskać kartę pobytu we Wrocławiu ( Karta Pobytu Wrocław) – procedury i dokumenty. W artykule przedstawiamy, jak uzyskać kartę pobytu we Wrocławiu. Opisujemy procedury i dokumenty, które należy złożyć w odpowiednich wrocławskich urzędach, aby uzyskać ten dokument. Dzięki temu artykułowi będziesz miał pełny wgląd w proces uzyskania karty pobytu we Wrocławiu.

Wrocławska Karta Pobytu  – poradnik dla cudzoziemców. W powyższym artykule przedstawiamy poradnik dla cudzoziemców, którzy chcą uzyskać kartę pobytu we Wrocławiu. Opisujemy procedury i dokumenty, które należy złożyć w odpowiednich urzędach, aby uzyskać ten dokument, a także prawa i obowiązki związane z posiadaniem karty pobytu. Dzięki temu artykułowi będziesz miał pełny wgląd w proces uzyskania karty pobytu we Wrocławiu. Czytaj: Карта побыту в Польше.